Privacy verklaring. Alle punten op een rij

PiT Peper Petra’s individuele Traingen, PiT, PiT-sportief, gevestigd aan Hendrik Casimirstraat 151, 3136 BD Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PiT, Petra van Bergeijk, Hendrik Casimirstraat 151, 3136 BD Vlaardingen telefoon 06-24682822, www.pit-sportief.nl

PiT/PiT-Sportief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Informatie die jezelf aanreikt via contactformulier op onze website

pit Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail [AT] pit-sportief [DOT] nl, dan verwijderen wij deze informatie.

pit PiT/PiT-Sportief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De Persoonlijke begeleiding optimaal aan te passen aan jouw situatie.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

pitPiT/PiT-Sportief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PiT) tussen zit. PiT/PiT-Sportief gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: computer voor de consumentenmarkt en standaard software die gebruikelijk is in de consumentenmarkt.

pit PiT/PiT-Sportief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

  • Personalia > duur van het contract > Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Contactgegevens E-mailadres en telefoonnummer > duur van het contract > Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website  > 180 dagen > Om performance van de website te optimaliseren.

PiT PiT/PiT-Sportief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen geen gegevens uit commercieel belang.

PiT PiT/PiT-Sportief gebruikt voor de website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je zelf ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

PiT Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PiT/PiT-Sportief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail [AT] pit-sportief [DOT] nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PiT Peper PiT/PiT-Sportief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

PiTPiT/PiT-Sportief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door de Persona Trainer direct aan te spreken of via mail [AT] pit-sportief [DOT] nl.

pitPiT-TiP: 
Belangrijk te weten is dat PiT-Sportief is een zzp-organisatie is. Daarom worden er intern geen gegevens gedeeld of verspreid. Er wordt geen gebruik gemaakt van marketing software. Heb je een vraag over bepaalde specifieke situatie? Vraag Petra van Bergeijk

PetrasIndividueleTraining

NASM certitied logo