user_mobilelogo

PiT-tig NIEUWS

PiT-tig nieuws over Pit-Sportief - Petra van Bergeijk

PiT-tig NIEUWS

Naar Overzicht

Open huis geannuleerd.

En weer gooit corona roet in het eten...

PiT-Sportief ‘open huis’ verplaatst naar later moment.

Met enige teleurstelling moet ik hiermee melden dat de geplande ‘open huis dag’ op 20 november niet kan doorgaan. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de verscherpte corona-maatregelen die op 12-11 door Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn afgekondigd.
We zoeken naar een andere datum, mogelijk in het nieuwe jaar. Zodra er meer helderheid is, volgt hierover meer informatie.

Wel sporten

Het positieve binnen deze ontwikkelingen is dat zowel de personal trainingen én de (small)group lessen gewoon kunnen blijven doorgaan. Al mijn cliënten weten dat ik naast de QR-Check ook ruime hygiëne maatregelen neem en dat tussen twee trainingen steeds een kwartier speelruimte is ingelast. Alle gebruikte toestellen worden door mij persoonlijk gedesinfecteerd en de ruimte wordt geventileerd.

Minimale contactmomenten 

Op de sportlocatie van PiT-sportief streef ik naar zo min mogelijk contactmomenten tussen de personen onderling die aanwezig zijn, komen en gaan. Binnen dat kader is het houden van een ‘open huis’ niet op zijn plaats. Ik hecht er groot belang aan dat mijn cliënten in een schone en veilige omgeving kunnen sporten. Om die reden hoop en vertrouw ik op jullie begrip. 

Personal Trainingsstudio van PiT-Sportief

De Personal Trainingsstudio van PiT-Sportief blijft (op afspraak) toegankelijk voor trainingen.